Specjalizacja

 
image Kancelaria wykorzystując zdobyte doświadczenie oferuje szeroki zakres specjalizacji w takich dziedzinach, jak:

I. PRAWO CYWILNE

II. PRAWO CZEKOWE I WEKSLOWE

III. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

IV. PRAWO UPADŁOŚCIOWE

V. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

VI. PRAWO GOSPODARCZE

VII. PRAWO PRZEWOZOWE (KONWENCJA CMR)

VIII. PRAWO RODZINNE

IX. PRAWO KARNE