WYNAGRODZENIE

 
image

Wynagrodzenie za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną ustalane jest w zależności od zakresu i rodzaju pomocy. Świadczone przez Kancelarię usługi objęte są stawką podatku VAT w wysokości 23%. Kancelaria stosuje następujące zasady wynagrodzenia:1. W przypadku pojedynczej, nieskomplikowanej porady prawnej - wynagrodzenie kształtuje się od 50 zł. do 150 zł. netto.

2. W przypadku porad wymagających większego nakładu pracy - wynagrodzenie jest ustalane wspólnie z Klientem z góry za konkretną czynność/sprawę. Wysokość ustalonego wynagrodzenia Kancelarii zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

3. Miesięczny ryczałt dla stałych Klientów.
Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o potrzeby deklarowane przez Klienta co do przedmiotowego zakresu obsługi oraz przy uwzględnieniu orientacyjnego czasu zaangażowania Kancelarii.

4. Wynagrodzenie kwotowe w zleconych sprawach sądowych.
Jego wysokość ustalana jest z góry jako konkretna kwota. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
W ustalaniu stawek wynagrodzenia ryczałtowego pomocny jest tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015r., poz. 1800 z późn. zm.) oraz tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
Przykładowo w przypadku nieskomplikowanej sprawy o zapłatę wynagrodzenie jest zależne od wartości sprawy.

Stawki minimalne wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:
1. do 500 zł – 90 zł;
2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

5. Wynagrodzenie jako premia za sukces.
Określona z góry kwota wynagrodzenia jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy. Najczęściej występuje jako dodatek do jednej z dwóch powyższych stawek, które mają wtedy niższy wymiar podstawowy.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie pod adresem: dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1800/1 oraz pełnym tekstem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1668/1.